top of page

Digiruum Huvikool

Robootika huviharidus, lastele vanuses 5-9 aastat
Elektroonika töötoad, lastele vanuses 9-16 aastat

Põnevates ja kaasahaaravates huviringides omandavad lapsed uusi oskusi ja teadmisi robootika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria, elektroonika ja digiõppe valdkonnas. Õpime läbi põnevate projektide ise asju looma ja arendama, projekteerima ja konstrueerima, programmeerima ning leiutama. Innustame õpilasi ise katsetama ja leidma uusi lahendusi. Toetame oma õppekavas STEAM (teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika) ainete õppimist.

Selleks, et lastes säiliks huvi ja põnevus robootika valdkonna vastu, kasutatakse kaasaegseid ja mitmekülgseid haridusroboteid, erinevaid innovaatilisi õppevahendeid ning korraldatakse erinevaid projektipõhiseid tegevusi. Õppimine on kõigile eakohane. Meie huvitunnid on üles ehitatud lõbusalt ja mänguliselt.

Robootika huviharidus arendab lastes väga hästi meeskonnatöö- ja eneseväljendusoskusi, ajaplaneerimist, esinemisjulgust, projektijuhtimist,  loogilist ja ruumilist mõtlemist ning insenerile omast mõtlemisoskust.

Robootika ja elektroonika
alased teadmised on edu seisukohalt olulisel kohal, 
olenemata sellest,
millise valdkonnaga lapsed tulevikus soovivad jätkata.

Robootika huviringi registreerimine käib läbi Digiruum Huvikooli kodulehel oleva registreerimisankeedi.

Robootika huviringi kuutasu on 39 EUR (summa sisaldab käibemaksu).

Huviringi kuutasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune ning ei sõltu lapse tundides osaletud kordade arvust kuus. 

Digiruum Huvikooli robootika õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning võimaldame koolituskuludelt tulumaksu tagastust.

Huviringi sihtrühma vanus 5-9 aastat.

Huvigrupi suurus 8-10 õpilast.

Tunni pikkus 40- 45 minutit, 1x nädalas, vastavalt tunniplaanile.

Tunnid toimuvad septembri keskpaigast kuni maikuu lõpuni. (Kui pole kokku lepitud teisiti).

 

Huvitegevust ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel

Engineering Robot Car

Toetused

Projekti nr 2014-2020.5.01.20-1579 lühikirjeldus- Digiruum OÜ

robootika huvihariduse populariseerimine.

RTK stardiabi toel soetas Digiruum OÜ juurde uusi õppevahendeid:

robootika komplekte, tahvelarvuteid ja haridusroboteid. Eesmärk

on arendada robootika huviharidust ning luua uusi töökohti.

 

Stardiabi kaasati 12 257,89 € ulatuses.

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Viimsi Vald toetas Digiruum Huvikooli robootikavahendite ostu summaga 2340 EUR.

 

Toetuse eest soetati õuesõppe jaoks mõeldud maastikuroboteid ning õppematte. Toetuse eesmärgiks on 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

Viimsi Vald toetas Digiruum Huvikooli uute õppevahendite ostu summaga 1300 EUR.

 

Toetuse eest soetati uusi robootika- ja elektroonika õppevahendeid, senise õppekava mitmekesistamiseks ning uute elektroonika töötubade läbiviimiseks. Toetuse eesmärgiks on 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp
Viimsi Vald_varviline-01.png
Viimsi Vald_varviline-01.png
bottom of page