ROBOOTIKA

     huvikool

Digiruum Huvikooli robootikatunnid

lastele vanuses 4-10 aastat

Põnev ja kaasahaarav huviring tutvustab lastele robotite konstrueerimist ning programmeerimist. Lapsed õpivad tundma ning kasutama erinevaid mehhanisme, andurite tööpõhimõtteid ning kogevad põhjus- tagajärg seoseid. Lapsed tutvuvad põhjalikumalt mehhaanika- ja tehnikamaailmaga, 3D disainiga ning visualiseerimisega.

Selleks, et lastes säiliks huvi ja põnevus robootika vastu, kasutatakse kaasaegseid, mitmekülgseid ja erinevaid innovaatilisi õppevahendeid ning korraldatakse erinevaid projektipõhiseid tegevusi. Ülesanded lähevad järk- järgult keerulisemaks. Õppimine on kõigile eakohane ning käib tihtipeale läbi mängulise tegevuse. 

Robootika ja digiteadmised on edu seisukohalt olulisel kohal, olenemata sellest,
millise valdkonnaga lapsed tulevikus soovivad jätkata.

Digiruum Huvikooli robootika õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning võimaldame koolituskuludelt tulumaksu tagastust.

 

Digiruum Huvikool pakub lastele põnevat, arendavat ning teadmisterohket

robootika huvitegevust.

Sihtrühma vanus 4-10 aastat.

Tunni pikkus 40- 45 minutit, 1x nädalas, vastavalt tunniplaanile.

Tunnid toimuvad septembrist kuni maikuu lõpuni. (Kui pole kokku lepitud teisiti).

Huviringi kohatasu: 27€/ kuu

Digiruum Huvikool

info@digiruum.eu

 

+372 56 922 928

info@digiruum.eu   |   +372 56 922 928   |   Tallinn