top of page

Robootika Huvikool

Digiruum Huvikool

Robootika huviharidus lastele vanuses 5-9 aastat

Põnevad ja kaasahaaravad huviringid tutvustavad lastele robotite konstrueerimist ning (visuaalset) programmeerimist. Lapsed õpivad tundma ning kasutama erinevaid mehhanisme, andurite tööpõhimõtteid ning kogevad põhjus- tagajärg seoseid. Lapsed tutvuvad põhjalikumalt mehhaanika- ja tehnikamaailmaga, 3D disainiga ning visualiseerimisega. Samuti arendame lastes insenerile omast mõtlemisoskust.

Selleks, et lastes säiliks huvi ja põnevus robootika vastu, kasutatakse kaasaegseid ja mitmekülgseid haridusroboteid, erinevaid innovaatilisi õppevahendeid ning korraldatakse erinevaid projektipõhiseid tegevusi. Ülesanded lähevad järk- järgult keerulisemaks. Õppimine on kõigile eakohane ning käib tihtipeale läbi mängulise tegevuse. 

Robootika huviharidus arendab väga hästi meeskonnatöö-

ja eneseväljendusoskusi, ajaplaneerimist, esinemisjulgust, projektijuhtimist ning loogilist kui ka ruumilist mõtlemist.

Robootika ja digiteadmised on edu seisukohalt olulisel kohal,
olenemata sellest,
millise valdkonnaga lapsed tulevikus soovivad jätkata.

Robootika huviringi registreerimine käib läbi Digiruum Huvikooli kodulehel oleva registreerimisankeedi

Robootika huviringi kuutasu on 36 EUR (summa sisaldab käibemaksu).

Huviringi kuutasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune ning ei sõltu lapse tundides osaletud kordade arvust kuus. 

Digiruum Huvikooli robootika õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning võimaldame koolituskuludelt tulumaksu tagastust.

Sihtrühma vanus 5-9 aastat.

Huvigrupi suurus 6-10 õpilast.

Tunni pikkus 40- 45 minutit, 1x nädalas, vastavalt tunniplaanile.

Tunnid toimuvad septembrist kuni maikuu lõpuni. (Kui pole kokku lepitud teisiti).

 

Huvitegevust ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel. 

Engineering Robot Car

Toetused

Projekti nr 2014-2020.5.01.20-1579 lühikirjeldus- Digiruum OÜ robootika huvihariduse populariseerimine.

RTK stardiabi toel soetas Digiruum OÜ juurde uusi õppevahendeid:

robootika komplekte, tahvelarvuteid ja haridusroboteid.

Eesmärk on arendada robootika huviharidust ning luua uusi töökohti.

 

Stardiabi kaasati 12 257,89 € ulatuses.

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Viimsi Vald toetas Digiruum Huvikooli robootikavahendite ostu summaga 2340 EUR. Toetuse eest soetati õuesõppe jaoks mõeldud maastikuroboteid ning õppematte. Toetuse eesmärgiks on 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp
Viimsi Vald_varviline-01.png
bottom of page