KODUKORD

Robootikaringid Digiruum Huvikoolis toimuvad septembrist kuni maikuu lõpuni. (Kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Robootikaring toimub 1 kord nädalas, vastavalt tunniplaanile. 

Ühe õppetunni pikkuseks on 40-45 minutit, vastavalt õppetöö pikkusele ning laste tähelepanu võimele.

Koolieelsetes lasteasutustes ei toimu huvitegevust talvevaheajal.

Koolides ei toimu huvitegevust koolivaheaegadel.

Huvitegevust ei toimu ka riiklikel tähtpäevadel. 

Huviringides kasutatavad seadmed ja materjalid on huvikooli poolt tagatud.

Ühes huviringi rühmas on 6-10 last.

Huvikooli leping saadetakse lapsevanema meili peale. 

Digiruum Huvikooli robootika õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning võimaldame koolituskuludelt tulumaksu tagastust.

Robootikaringi kuutasu on 27€. Käibemaksu ei lisandu.

Huviringi arve esitatakse iga kuu 30. kuupäevaks.

Arve saadetakse vanema poolt antud meiliaadressile.

Õppetasu tuleb maksta õppeperioodi jooksul igas kuus.

Õppeaasta jooksul on igas kuus 4-5 õppetundi, (va.detsembris).

Juhul kui kuus toimub vähem kui 3 ringi, on ühe ringi tasu 7€.

Juhul kui laps puudub robootikaringist kalendrikuu jooksul rohkem kui 2

korda ning lapsevanem teavitab huvikooli sellest vähemalt kalendrikuu

viimaseks kuupäevaks, siis arvestatakse kohal käidud tunni tasuks 7€.

Kui robootikaringis osaleb ühest perest kaks last, rakendub soodustus 5%.

Arvet on võimalik vaidlustada 10 päeva jooksul alates arve saatmise

kuupäevast.

Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimimiskoha eeskirjadele ning heale tavale.

Huviringist lahkumise korral tuleb lepingu lõpetamise soovist kirjalikult teada anda Digiruum Huvikooli e-maili peale, hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.

                                                         info@digiruum.eu   |   +372 56 922 928   |   Tallinn