KODUKORD

Robootikaringid Digiruum Huvikoolis toimuvad septembrist kuni maikuu lõpuni. (Kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Robootikaring toimub 1 kord nädalas, vastavalt tunniplaanile. 

Ühe õppetunni pikkuseks on 40-45 minutit, vastavalt õppetöö pikkusele ning laste tähelepanu võimele.

Haigustunnustega lapsi palume huviringi mitte tuua.

 

Koolieelsetes lasteasutustes ei toimu huvitegevust talvevaheajal.

Huvitegevust ei toimu ka riigipühadel. 

Huviringides kasutatavad seadmed ja materjalid on huvikooli poolt tagatud.

Ühes huviringi rühmas on 6-10 last.

Huvikooli leping saadetakse lapsevanema meili peale ning digiallkirjastatakse mõlema osapoole poolt. 

Digiruum Huvikooli robootika õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning võimaldame koolituskuludelt tulumaksu tagastust.

Robootikaringi kuutasu on 28€. Käibemaksu ei lisandu.

Huviringi arve esitatakse uue kuu esimese nädala jooksul, eelmise kuu eest.

Arve saadetakse vanema poolt antud meiliaadressile.

Õppetasu tuleb maksta õppeperioodi jooksul igas kuus.

Õppeaasta jooksul on igas kuus 4-5 õppetundi, (va.detsembris).

Juhul kui kuus toimub vähem kui 3 ringi, on ühe huvitunni tasu 7€.

Juhul kui laps puudub robootikaringist kalendrikuu jooksul rohkem kui 2

korda, siis arvestatakse kohal käidud tunni tasuks 7€.

Juhul kui huvitund jääb ära Digiruum Huvikooli tõttu, vähendatakse osalustasu.

Kui huvitunnid jäävad ära riigi poolt kehtestatud piirangute tõttu, siis ärajäänud tundide eest tasu ei esitata.

Kohalkäimise arvestust peab huviringi juhendaja.

Kui robootikaringis osaleb ühest perest kaks last, rakendub soodustus 5%.

Arvet on võimalik vaidlustada 10 päeva jooksul alates arve saatmise

kuupäevast.

Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimimiskoha eeskirjadele ning heale tavale.

Huviringist lahkumise korral tuleb lepingu lõpetamise soovist kirjalikult teada anda Digiruum Huvikooli e-maili peale, hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.

Robot playing with toy