top of page

Kodukord ja lepingu tingimused
 

DIGIRUUM HUVIKOOLI TÖÖKORRALDUS 2023- 2024 õa.


1. Digiruum Huvikool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekavade
alusel.


2. Õppeaasta algab septembri II nädalast ning lõppeb 31.05.2024 (kui ei ole kokku lepitud teisiti).


3. Tunde ei toimu riiklikel pühadel ega koolivaheaegadel.


4. Huvikooli tunni pikkuseks on 40- 45 minutit, vastavalt õppetöö pikkusele.


5. Huvitund toimub üks kord nädalas, vastavalt huvikooli tunniplaanile.


6. Ühes huvigrupis on lapsi 8-10.

7. Haigustunnustega lapsi palume huviringi mitte tuua.


8. Huvikoolis toimuvatest aktuaalsetest teemadest teavitatakse lapsevanemaid meili teel.

9. Huviringi tegemistest jagatakse lapsevanematele pilte kinnise Drive kausta vahendusel.

HUVIRINGI REGISTREERIMINE


1. Huviringi registreerimine käib läbi Digiruum Huvikooli kodulehel oleva registreerimisankeedi. 


2. Pärast registreerimist saadetakse meili peale kinnituskiri. 


3. Last huviringi registreerides, nõustub lapsevanem huvikooli kodukorra ja tingimustega.


4. Pärast esimest huvitundi saadetakse lapsevanema meili peale huvikooli leping ning digiallkirjastatakse mõlema osapoole poolt. 


5. Kui laps pärast esimest huvitundi edaspidi huviringis osaleda ei soovi,  siis tunni eest tasuma ei pea. Kui laps soovib huviringis edasi käia, arvestatakse proovitund kuumaksu sisse. 

ÕPPETASU


1. Digiruum Huvikooli kuutasu on 39 EUR (summa sisaldab käibemaksu).


2. Huviringi kuutasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune ning ei sõltu lapse tundides osaletud kordade arvust kuus. 


3. Juhul kui huvitund jääb ära Digiruum Huvikooli tõttu, vähendatakse osalustasu.


4. Kui huviringis osaleb ühest perest kaks last, rakendub soodustus 5%.


5. Õppemaksu arve esitatakse kalendrikuu esimesel nädalal, eelmise kuu eest. Arve saadetakse lapsevanema meili peale.


6. Arvet on võimalik vaidlustada 10 päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.


7. Digiruum Huvikooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning võimaldame koolituskuludelt tulumaksu tagastust.


8. Kui registreerimisankeedil pole isikuandmeid kirja pandud (täisnimed ja isikukoodid), loetakse soovi koolituskulusi mitte deklareerida. Huvikool andmeid uuesti ei küsi.


9. Isikuandmeid töödeldakse ainult huvikooliga seotud toimingutes: õpilase registreerimisel Eesti Hariduse Infosüsteemi, huvikooli lepingu sõlmimisel ja koolituskulude deklareerimisel.

LEPINGU LÕPETAMINE

1. Leping jõustub allkirjastamise hetkel ja on sõlmitud tähtajaga kuni 31.05.2024.


2. Pooltele on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.


3. Kui laps soovib huviringis käimisest loobuda, tuleb vanemal või esindajal kirjutada vabas vormis avaldus lepingu lõpetamise sooviga ning saata see e- meilile: info@digiruum.eu

 4. Kui õpilane loobub ringis osalemisest, tuleb õppemaks maksta selle kuu lõpuni, mil loobumise avaldus esitati.

5. Huvikoolil on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada ebaviisaka käitumise tõttu (nt tahtlik õppevahendite lõhkumine ja rikkumine, õpetaja ja grupikaaslaste sõimamine, ähvardamine, ründamine).


6. Lepingu lõpetamine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

PILDISTAMINE


1. Huviringi õpetaja teeb tundides pilte, eesmärgiga jagada teavet huviringis osalevate laste vanematele. 


2. Igal huvigrupil on eraldi kinnine Google Drive kaust, kus jagatakse huviringi tegemistest pilte.


3. Taustapilte jagatakse aeg- ajalt Digiruum huvikooli Facebook lehel.


4. Kui lapsevanem ei soovi, et last pildistatakse, siis tuleb registreerimisankeeti täites teha vastav märge. 
 

bottom of page