top of page

Linnalaagri reelgid ja kodukord:

Laagri edukaks toimimiseks peavad paigas olema reeglid. 

Lapsevanem selgitab lapsele laagris osalemise tingimusi ja kodukorda enne laagrisse minekut. Kõik laagris osalejad peavad reegleid järgima.

 

 • Laps on laagris abivalmis, tähelepanelik, sõbralik ja aus.

 • Oleme üksteisele eeskujuks. Halvasti ütlemine ja kaklemine on lubamatu, austame üksteist.

 • Laagrisse võetakse erivajadust vajavaid lapsi (vaimne- või füüsiline iseärasus, ATH jne) ainult koos lapse tugiisikuga. Kuna meie laagriõpetajad pole sellekohast väljaõpet saanud.

 • Laps kuulab laagri õpetajaid ning probleemide korral pöördub õpetaja poole.

 • Oma järel hoiame puhtust.

 • Siseruumides, bussis ja liikluses jooksmine on keelatud.

 • Väljas liikudes lälgib laps õpetajaid, liiklusohutust ja viisakusreegleid.

 • Laagrist omavoliline lahkumine on rangelt keelatud. Laagri juhtkond ei vastuta lapse eest, kes on omavoliliselt laagrist lahkunud.

 • Raha ja väärtesemed on lapsel laagris kaasas vanemate loal.

 • Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.  

 • Igaüks hoiab oma asju hoolikalt.

 • Laps on kohustatud hoidma laagri vara.

 • Grupikaaslaste ehitatud robotite, projektide ja laagri inventari lõhkumine on keelatud.

 • Laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju.

 • Laagris olevaid tahvelarvuteid kasutatakse ainult ettenähtud ülesannete lahendamiseks.

 • Mobiiltelefonid on lubatud ainult pildistamiseks või helistamiseks.

 • Laagri osalemistasu ei tagastata, kui noor rikub laagri kodukorda või lahkub laagrist enne laagri lõppemist. 

 • Kui laps lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu haiguse tõttu, siis tagastatakse 50% kasutamata jäänud laagripäevade maksumusest (vajalik esitada lapsevanema avaldus ja arstitõend).

bottom of page